Ośrodek Kultury w Czudcu

A A A  

Zespoły

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „ZABOROWIACY”

Regulamin oraz załączniki do wypełnienia niezbędne przy zapisie dziecka na zajęcia teneczne (PDF, 500 KB)

HISTORIA POWSTANIA ZESPOŁU

Po zakończeniu działalności ZPiT w Gliniku Zaborowskim, zwanym ,,Drugim Zaborowem”, w społeczności lokalnej Zaborowa czegoś brakowało. Młodzież odczuwała silną potrzebę zjednoczenia się wokół jakiejś jednostki społecznej, poprzez którą mogłaby wyzwolić swoje umiejętności artystyczne i efektywnie wykorzystać wolny czas po pracy.

W 1973 r. oddano do użytku Dom Strażaka w Zaborowie, w którego klubokawiarni licznie gromadziła się okoliczna „kawalerka”. Było to miejsce przyjazne młodym, które w porze wieczorowej tętniło życiem. Potencjał tych spotkań postanowiła wykorzystać ówczesna Sołtys wsi Zaborów, była przewodnicząca KGW – pani Stanisława Dudek, która podczas spotkania Koła wyszła z propozycją założenia na nowo zespołu tanecznego. Propozycja ta nie została jednogłośnie przyjęta, nie widziano bowiem szans na jego powstanie bez kapeli, strojów, choreografa, a przede wszystkim wsparcia finansowego. Nie zraziło to jednak inicjatorki, która wspierana przez syna Ryszarda, w grudniu 1973 r. zorganizowała w klubie spotkanie z młodzieżą i aktywem wsi. Propozycję założenia zespołu przyjęto entuzjastycznie. Końcem roku 1973 panie Stanisława Dudek i Aleksandra Flaga wystarały się w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie o oddelegowanie instruktora do prowadzenia zajęć z zespołem. Został nim pan Stefan Kłosowicz – choreograf, wybitny muzyk i regionalista. I tak 4 stycznia 1974 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, podczas którego Stefan Kłosowicz przedstawił warunki na jakich miał poprowadzić zespół, a były to m.in. frekwencja, dyscyplina i pełne zaangażowanie na próbach. Podczas zebrania wybrano także zarząd, który miał reprezentować zespół i prowadzić wszelkie sprawy organizacyjne.

W jego skład weszli:

 • Antoni Iskrzycki – prezes,
 • Ryszard Dudek – wiceprezes,
 • Danuta Sitek – sekretarz,
 • Stanisława Dudek – członek zarządu, sołtys wsi Zaborów,
 • Krystyna Bosek – członek zarządu, przewodnicząca KGW,
 • Aleksandra Flaga – członek zarządu, przedstawicielka KGW,
 • Józef Piela – członek zarządu, prezes Kółka Rolniczego,
 • Ludwik Sitek – członek zarządu, dyspozytor Kółka Rolniczego.

Po zakończonym zebraniu, w sali tanecznej Domu Strażaka odbyła się pierwsza próba zespołu, który wówczas liczył 43 osoby. Kilka tańców rzeszowskich pokazała para taneczna – pani Stanisława Pełdyjak i pan Czesław Bober, którzy byli byłymi członkami zespołu z Glinika Zaborowskiego. Podczas tej pierwszej próby, tancerze rozpoczęli naukę kroków m.in. do polki „Gacok” – jednego z najbardziej popularnych tańców regionu rzeszowskiego. Dzięki niebywałej charyzmie i zaangażowaniu w przekazywanie spuścizny lokalnych tradycji tanecznych, choreograf Kłosowicz zjednał sobie tańczącą młodzież, która od tej pory regularnie uczęszczała na cotygodniowe próby. Początkowo wszyscy członkowie zespołu śpiewali w czterogłosowym chórze, natomiast z uwagi na trudność w skompletowaniu par nie wszyscy mogli tańczyć.

25 lutego 1974 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborowie zaplanowało spotkanie z okazji Dnia Kobiet i wyszło z propozycją, aby na tej imprezie wystąpił nowo utworzony zespół. Nie było to łatwe, ponieważ zespół dopiero rozpoczął swoją działalność, nie miał programu, kapeli ani strojów. Program udało się przygotować na miarę możliwości tancerzy, stroje wypożyczono bezpłatnie z Domu Kultury w Strzyżowie oraz WDK w Rzeszowie, natomiast tancerzom przygrywała prowadzona m.in. przez Stefana Kłosowicza Kapela Ludowa
z Frysztaka. Podczas pierwszego występu tancerzom przygrywali następujący muzycy:

 • Stefan Lesiecki – klarnet (Wiśniowa),
 • Kazimierz Długosz – klarnet (Wiśniowa),
 • Mieczysław Godek – skrzypce (Wysoka Strzyżowska),
 • Jan Pastuszek – trąbka (Markuszowa),
 • Edward Król – kontrabas (Strzyżów),
 • Stefan Kłosowicz – skrzypce (Kobyle).

Koncert z okazji Dnia Kobiet składał się z dwóch części. Jako pierwszy zaprezentował się chór czterogłosowy, następnie zagrała kapela, a na zakończenie zaprezentowały się pary taneczne. Debiut wypadł bardzo dobrze, co zmobilizowało tancerzy do dalszej pracy i miało ogromny wpływ na późniejsze sukcesy.

W 1974 r. patronat nad zespołem objęła Gminna Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Strzyżowie, która szczęśliwie dla zespołu, sfinansowała koszt zakupu materiałów na stroje. Zakup fabrycznie nowych strojów w tamtym czasie był wręcz niemożliwy, bowiem ceny poszczególnych elementów garderoby przyprawiały o przysłowiowy „zawrót głowy”. Po 10 kompletów strojów damskich i męskich uszyły nieodpłatnie panie Wiesława Iskrzycka i Aleksandra Flaga. Pani Bronisława Kluska z Glinika Zaborowskiego wyhaftowała pięć fartuszków, natomiast pozostałe fartuszki, bluzki, chustki, a także naszywki na stroje męskie wyhaftowały członkinie zespołu. Najwięcej pracy włożyły w to panie: Małgorzata Iskrzycka, Wanda Flaga i Elżbieta Pokrywka. Korale zespół otrzymał luzem od miejscowej Spółdzielni Puchatek za pośrednictwem pracownika Jerzego Pokrywki. Trzeba było je tylko nawlec na nitkę.

Z zespołem od samego początku związana była Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Jednostki te starały się wspierać zespół, nie zawsze możliwa była pomoc finansowa, aczkolwiek sprawne funkcjonowanie zespołu wymagało podejmowania różnego rodzaju działań i tutaj zarówno strażacy, jak i członkinie koła, zawsze stawali na wysokości zadania. Na przestrzeni tych 50 lat, niewiele się w tej kwestii zmieniło i to wsparcie trwa do dnia dzisiejszego.

Niestety ,,sielanka” nie trwała długo. Zaczęły się kłopoty z kapelą z Frysztaka. Głównym powodem były trudności z dojazdem. W tym czasie powstał również zespół ludowy przy Fabryce Mebli w Strzyżowie, więc Dom Kultury ze Strzyżowa tam skierował swoje środki. Wielu chłopaków odeszło do wojska, inni zmienili swoje miejsce zamieszkania, część dziewcząt wyszła za mąż. Trzeba było uzupełnić szeregi zespołu i opracować nowy program, ponieważ pojawiła się szansa na wyjazd do Czechosłowacji. Tu z pomocą przyszedł, powstały w 1976 r. Ośrodek Kultury w Czudcu. Przejął on merytoryczną opiekę nad zespołem, a powołana na stanowisko dyrektora pani Maria Bałchan przyjeżdżała na próby i mobilizowała tancerzy do dalszej pracy. Dzięki jej staraniom w tym samym roku powstała Kapela Ludowa z Czudca, która przygrywała tancerzom podczas prób i występów.

W jej skład weszli:

 • Stefan Kłosowicz – skrzypce – choreograf zespołu (Kobyle),
 • Stanisław Mliczek – skrzypce (Nowa Wieś),
 • Józef Kania – skrzypce (Czudec),
 • Władysław Ruszała – klarnet (Glinik Zaborowski),
 • Józef Dobrzański – klarnet (Babica),
 • Stanisław Wajda – akordeon (Babica),
 • Florian Piela – trąbka (Wyżne),
 • Władysław Iskrzycki – kontrabas (Pstrągowa).

Ówczesna dyrektor Ośrodka Kultury zapewniła środki na dowóz kapeli, którego podjęły się firmy: Spółdzielnia „Nowa Droga” w Czudcu oraz SKR Nowa Wieś, a czasami również Spółdzielnia „Puchatek”.

10 września 1978 r. jubileusz 25-lecia powstania obchodziła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ,,Nowa Droga” w Czudcu. ZPiT „Zaborowiacy” z radością przyjął zaproszenie na to wydarzenie, bowiem była to doskonała okazja do podziękowania za transport kapeli. Koncert spodobał się gościom i ówczesnym władzom wojewódzkim tak bardzo, że w 1979 r. zaowocowało to objęciem zespołu patronatem przez Spółdzielnię ,,Nowa Droga”. Dzięki wsparciu zespół otrzymał brakujące stroje, a kapela instrumenty muzyczne.

Pierwsze lata działalności zespołu były wyjątkowo owocne. ZPiT „Zaborowiacy”, bo taką właśnie oficjalną nazwę przyjęto w 1976 r., dużo występował dając łącznie około 80 koncertów, w kraju i za granicą. Do wytężonej pracy motywowały tancerzy liczne wyjazdy, które w tamtych latach nie dla wszystkich były osiągalne. W zespole pokrywano duże nadzieje, a fakt że grupa z małej, podrzeszowskiej miejscowości występowała na największych festiwalowych scenach napawał dumą tancerzy, ich rodziny, współpracujące organizacje oraz ówczesne władze.
Najważniejszymi osiągnięciami zespołu w latach 1975-1981 były:

 • występy podczas Święta Młodości w Koninie (1975 r.),
 • udział w Festiwalu Folkloru w Koszycach (1976 r.),
 • odznaczenie Artystycznym Znakiem Jakości przez Wojewodę Rzeszowskiego (1977 r.),
 • występ podczas Festiwalu Kultury w Medzilaborcach (1977 r.),
 • udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów ARTAMA (1979 r.),
 • udział w Festiwalu Kultury w Pawlowicach (1978 r.),
 • udział w Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku (1979 r.),
 • udział w Festiwalu Kultury Wsi Gorzów – Przytoczna (1980 r.),
 • udział w Festiwalu Śpiewaków i Kapel w Kazimierzu n/Wisłą (1981 r.),
 • kilkukrotny udział Zespołu w koncertach powitalnych Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie,
 • spotkania z zespołami polonijnymi biorącymi udział we wspomnianym Festiwalu,
 • kilkukrotny udział w dożynkach wojewódzkich.

Na początku lat 80. zespół przeżywał duże trudności kadrowe. Z powodu choroby pracę z zespołem zakończył Stefan Kłosowicz.
Wraz z jego odejściem z zespołu odeszło wielu tancerzy.


Jakim człowiekiem był Stefan Kłosowicz?

Z całą pewnością można rzec, że wybitnym, kochającym muzykę i taniec ludowy nade wszystko. Urodził się 21.06.1920 r. we Frysztaku w rodzinie wielodzietnej. Był najmłodszym z pięciorga rodzeństwa. Kłosowicz był nie tylko znakomitym choreografem, ale i akompaniatorem, podczas prób przygrywał tancerzom na skrzypcach. Do Zaborowa dojeżdżał z Frysztaka pociągiem, bez względu na pogodę, czy porę roku. Stefan Kłosowicz zmarł 6.06.1981 r., został pochowany na cmentarzu parafialnym we Frysztaku.

Następnymi choreografami zatrudnionym przez Ośrodek Kultury w Czudcu byli panowie Roman Malkiewicz i Witold Kopa z Rzeszowa, aczkolwiek z różnych powodów ich współpraca z zespołem trwała relatywnie krótko.

Po zniesieniu Stanu Wojennego, współzałożyciel jak również członek zespołu pan Ryszard Dudek, nie mógł pogodzić się z tym, że zespół zawiesił swoją działalność i z własnej inicjatywy rozpoczął naukę tańca i śpiewu z uczniami Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Wsparcie uzyskał o osobie ówczesnej dyrektor szkoły pani Ireny Durlak, która poparła inicjatywę i udostępniła pomieszczenia na próby. Aby zainteresować dzieci tańcem połowę próby przeznaczano na tańce towarzyskie, a drugą połowę na tańce ludowe. Dzięki jego staraniom udało się „reanimować” zespół i doprowadzono do wznowienia jego działalności. To ,,Mali Zaborowiacy” z czasem stali się podporą zespołu.

W tym samym czasie trwały gorączkowe poszukiwania stałego instruktora dla dorosłej grupy tancerzy. W tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, w 1983 r. odważył się ratować zespół pan Jan Błażejowski, związany z „Zaborowiakami”  niemalże od samego początku. Pan Jan, na co dzień pracownik Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowa Droga” w Czudcu, wahał się długo nad ostatecznym podjęciem decyzji, ale taneczna pasja i obiecana pomoc przemogły wszelkie opory. Pod kierownictwem choreografa Jana Błażejowskiego, akompaniatora Mariana Domaradzkiego, który związał się z zespołem w 1980 r., oraz towarzyszącej zespołowi kapeli, „Zaborowiacy” występowali podczas różnego rodzaju uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódzkich  oraz brali udział w licznych przeglądach, festiwalach, konkursach. Po śmierci Mariana Domaradzkiego zespołowi akompaniowali kolejno panowie: Mariusz Powęzka,  Albert Ficek i Daniel Nowak. Obecnymi akompaniatorami są  Grzegorz Szczygieł (związany z zespołem od 2013 r.) oraz Mirosław Kocurek.

Mijały lata i zespół świętował kolejne jubileusze. Zdarzały się okresy, kiedy zespół mierzył się z poważnymi brakami kadrowymi, ale odchodzących tancerzy zawsze zastępowali nowi członkowie, dzięki czemu zespół mógł funkcjonować i prezentować dorobek taneczny regionu rzeszowskiego. W najbardziej owocnych latach funkcjonowania, w zespole tańczyły całe rodzeństwa, a nawet rodziny, zostało skojarzonych wiele par małżeńskich. W chwili obecnej, w zespole tańczą trzy pokolenia, a wszystkich tych ludzi łączy pasja, przywiązanie do korzeni oraz sentyment do zespołu.

Zespołem Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” nadal opiekuje się Ośrodek Kultury w Czudcu. Następczynią pani Marii Bałchan została pani Lucyna Janaś, która przez lata jako instruktor, a później dyrektor Ośrodka Kultury robiła co mogła, aby dobrze wywiązać się z opiekuńczych obowiązków. Od 2018 r. funkcję dyrektora pełni pani Ewa Mitręga-Moskwa, która z powodzeniem kontynuuje dzieło swoich poprzedniczek. Dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu zespół prężnie się rozwija. Ośrodek Kultury zapewnia choreografów i akompaniatorów, nabywa regionalne stroje ludowe. W chwili obecnej w dyspozycji tancerzy pozostają stroje rzeszowskie, lubelskie, krakowskie, stroje Księstwa Warszawskiego i starej Warszawy, oraz pozyskane dzięki zdobytym dofinansowaniom z Narodowego Centrum Kultury, stroje krośnieńskie oraz przeworskie. W ostatnich latach duży nacisk kładzie się na udział tancerzy, również tych najmłodszych, w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i warsztatach ze znanymi w całym kraju autorytetami w dziedzinie tańca ludowego. Działania te mają na celu przekazywanie spuścizny naszych przodków następnym pokoleniom, tak by nie zaprzepaścić bogatego dorobku artystycznego zespołu.

W chwili obecnej Zespół liczy około 115 tancerzy – na tą liczbę składają się dwie Grupy Dziecięce, Grupa Młodzieżowa, Grupa Dorosłych (powstała początkiem 2023 r. z połączenia Grupy Reprezentacyjnej i Grupy Seniorów) oraz Grupa OldBoy’ów. Ta najstarsza wiekowo grupa, utworzona w związku z obchodzonym jubileuszem 50-lecia istnienia, to ludzie od których to wszystko się zaczęło, m.in. to właśnie oni należeli do pierwszego składu zespołu.

Od 2021 r. zespół intensywnie koncertuje, bierze udział w wielu przeglądach, festiwalach i konkursach. W swoim dorobku posiada tańce
i przyśpiewki rzeszowskie, lasowiackie, krośnieńskie, przeworskie, gorlickie a także lubelskie, tańce narodowe oraz tańce Starej Warszawy. Zwieńczeniem systematycznej pracy choreografów, tancerzy i muzyków są nagrody jakie zespół zdobywa. W kwietniu 2022 r. Grupa Seniorów została wyróżniona w konkursie RZESZOFFOLK, organizowanym przez Polskie Radio Rzeszów. Kolejnym sukcesem było zdobycie I miejsca w XV Podkarpackim Festiwalu Zespołów Tańca Ludowego ,,Gacok" oraz wyróżnienia podczas XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie. W 2023 r. Seniorzy ponownie zatańczyli i zaśpiewali w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie, zdobywając najważniejsze I miejsce. Grupy dziecięce Zespołu Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” co roku biorą udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych "Rytm, muzyka, taniec”. W październiku 2023 r. po raz pierwszy w historii, Grupa Młodsza zadebiutowała w 39. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego.

W 2006 r. Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy” otrzymał honorową nagrodę Zarządu powiatu Strzyżowskiego w kategorii „Kultura, Sztuka, Oświata i Ochrona Dziedzictwa Narodowego” za kultywowanie folkloru. Dodatkowo w grudniu 2015 r., również od Zarządu Powiatu, zespół otrzymał nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, za rozpowszechnianie twórczości ludowej. W czerwcu 2023 r. zespół został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego "Znak Kultury" za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury. W styczniu 2024 r. Zarząd Powiatu Strzyżowskiego przyznał „Zaborowiakom” nagrodę w uznaniu za zajęcie I miejsca w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie.

Zewnętrzny wizerunek zespołu kreują ci, którzy wychodzą na scenę i prezentują swój kunszt taneczny, wokalny i muzyczny. Jednak na wizerunek ten bardzo ciężko i z pełnym zaangażowaniem pracują również ci, na których twarze nie padają światła reflektorów. Twarze te są często zmęczone i zatroskane problemami związanymi z przygotowaniem tanecznym, muzycznym i wokalnym tancerzy oraz opracowywaniem programów artystycznych, dlatego nie sposób nie wspomnieć o choreografach, akompaniatorach i wszystkich tych cichych bohaterach, którzy zasługują na uznanie i pamięć. Mowa tutaj o takich osobach jak: Janusz Dobek – kierownik ZPiT „Zaborowiacy”; choreografowie: Jan Błażejowski, Magdalena Tabasz-Mazur, Anna Proksa-Lenart, Patrycja Przyłucka, Natalia Barć, dr Krzysztof Mleczko, dr Jadwiga Madej-Bӓr; akompaniatorzy: śp. Marian Domaradzki, Mariusz Powęzka, Albert Ficek, Daniel Nowak, Grzegorz Szczygieł, Mirosław Kocurek. W tym miejscu należy również nadmienić o wszystkich tych, których przychylność i życzliwość pozwoliła zapewnić „Zaborowiakom”  odpowiednie miejsce do prób, które najpierw odbywały się w Domu Strażaka w Zaborowie, a obecnie w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Te nierozerwalnie połączone ze sobą naczynia to krwioobieg organizmu, jakim jest Zespół Pieśni i Tańca „Zaborowiacy”.

Autorzy: Antoni Iskrzycki, Janusz Dobek, Beata Musiałek

Adnotacja:
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie przekazów ustnych członków ZPiT „Zaborowiacy”. Ewentualne błędy, rozbieżności, nieuwzględnienie wszystkich nazwisk tancerzy czy istotnych faktów, nie jest zamierzonym działaniem, lecz wynika z braku posiadania materiałów źródłowych.

 NAGRODY:

W swoim dorobku ZPiT Zaborowiacy ma także wiele nagród. W ostatnich latach działalności mogą pochwalić się takimi wyróżnieniami jak:

 • Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego ,,Znak Kultury" (za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania kultury, otrzymał ZPiT Zaborowiacy), która została przyznana na wniosek Ośrodka Kultury w Czudcu (30 czerwca 2023r.),
 • I miejsce w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie (2 lipca 2023 r.),
 • Nagroda Wójta Gminy Czudec Pana Andrzeja Ślipskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej Zespołu, (20 kwietnia 2024r.),
 • Nagroda Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, (20 kwietnia 2024r.).

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA  „MALI  ZABOROWIACY”

Prawdziwym bogactwem i chlubą Zespołu były i są dzieci. To jego skarb. Cechuje je szczerość, otwartość, energia, radość życia.
Te wspaniałe i zarazem bardzo autentyczne środki wyrazu scenicznego, zawsze budziły zachwyt widowni.

Mali Zaborowiacy wznowili swoją działalność w 2013 r. Od tamtej pory młodzi tancerze zapoznają się, pod okiem instruktorów z arkanami sztuki tanecznej. Uczą się tańców i przyśpiewek naszego regionu, dobrze się przy tym bawiąc. Z pełnym zaangażowaniem i wyrozumiałością biorą udział zarówno w przygotowaniach do koncertów, jak i w samych koncertach. Jest to nowe pokolenie, które będzie godnie reprezentować Zespół Pieśni i Tańca Zaborowiacy, a tym samym podtrzymywać tradycje Zespołu oraz popularyzować przepiękną polską kulturę ludową.

Od września 2018 do marca 2019 roku choreografem zespołu była Pani Magdalena Tabasz-Mazur, nastepnie Pan Jan Błażejowski, od września 2019 do czerwca 2021 Pani Anna Proksa-Lenart. Następnie Pani Patrycja Przyłucka a zespołowi akompaniował Pan Grzegorz Szczygieł. W chwili obecnej zespół prowadzi Pani Natalia Barć a akompaniuje mu Pan Mirosław Kocurek.

Obecnie "Mali Zaborowiacy" składają się z 2 Grup Dziecięcych oraz Grupy Młodzieżowej.

21 października 2023 roku zadebiutowali oni na scenie 39. Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego otrzymując nagrodę.

GRUPA DOROSŁYCH (powstała w 2023 roku z połączenia Grupy Reprezentacyjnej i Grupy Seniorów)

 • Dawna grupa REPREZENTACYJNA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA  „ZABOROWIACY”

W skład Grupy Reprezentacyjnej wchodzili uczniowie szkoły podstawowej w Zaborowie, szkoły średniej a także młodzież pracująca. Grupa na co dzień pracowała pod okiem choreografa Jana Błażejowskiego oraz akompaniatora Grzegorza Szczygła. Choreografię do niektórych tańców opracowała dr Jadwiga Madej – Bär (nstruktorem, choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Resovia Saltans, działającego przy Uniwersytecie Rzeszowskim). W 2018 roku podczas wakacji, jak również w roku szkolnym Pani Jadwiga prowadziła warsztaty dla ZPiT Zaborowiacy, zapoznając członków zespołu z tańcami lubelskimi.

 • Dawna grupa SENIORÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZABOROWIACY"

Seniorzy Zespołu Pieśni Tańca Zaborowiacy to grupa, która odrodziła się w 2019 r. przy okazji Jubileuszu 45-lecia istnienia Zespołu. Swój powrót na scenę zapoczątkowali występem podczas koncertu "Na Ludową Nutę". 

Seniorzy ZPiT „Zaborowiacy” w swoim repertuarze posiadali tańce regionu rzeszowskiego, przeworskiego i krośnieńskiego oraz, opracowane przez panią Magdalenę Tabasz - Mazur, tańce Starej Warszawy. Na co dzień ćwiczyli pod okiem swoich kolegów z Zespołu - Jana Błażejowskiego oraz Krzysztofa Mleczko - absolwenta ZPiT Połoniny, członka ZPiT Karpaty. Za akompaniament odpowioadał Grzegorz Szczygieł.

Radość z tańca i wewnętrzny luz sprawiły, że występy Grupy Seniorów stały się autentyczne i naturalne. To wszystko ma przełożenie na poziom występów podczas różnego rodzaju przeglądów i konkursów. W krótkim czasie wznowionej działalności, dodatkowo ograniczonej przez Covid-19, Seniorzy zdobyli kilka cenionych nagród. W kwietniu 2022 r. zostali wyróżnieni w konkursie RZESZOFFOLK, organizowanym przez Polskie Radio Rzeszów i w ramach nagrody, w dniu 3 maja wzięli udział w koncercie laureatów przed siedzibą Radia. Kolejnym dużym sukcesem było zdobycie w czerwcu 2022 r. I miejsca w XV Podkarpackim Festiwalu Zespołów Tańca Ludowego ,,Gacok" oraz wyróżnienia podczas XXVII Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Śpiewaczych w Tyczynie w lipcu 2022 r.

GRUPA OLDBOY'ÓW ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ZABOROWIACY"

Oldboy'e to najstarsza wiekowo grupa, która powstała w związku z Jubileuszem 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Zaborowiacy". To ludzie, od których wszystko się zaczęło. M.in. to właśnie oni należeli do pierwszego składu zespołu.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM