Ośrodek Kultury w Czudcu

A A A  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Czudcu

Ośrodek Kultury w Czudcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury w Czudcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie aktualności i treści wprowadzone po 23.09.2019 posiadają opisy alternatywne dla grafik
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pszonka.
 • E-mail: okczudec@onet.eu
 • Telefon: 603326881

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Kultury w Czudcu
 • Adres: Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu
 • E-mail: okczudec@onet.eu
 • Telefon: 603326881

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury w Czudcu
ul. Rynek 14
38-120 Czudec

 Opis dostępności  budynku

Budynek jednokondygnacyjny. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Rynek 14, do którego prowadzą dwustopniowe schody. Wejście prowadzi bezpośrednio do korytarza budynku i dalszych pomieszczeń.

Dla osób poruszających się na wózku istnieje ograniczona dostępność ze względu na skąpą szerokość korytarza. Budynek jest jednokondygnacyjny, bez windy. Drugie wejście od tyłu budynku posiada pochylnię dla osób niepełnosprawnych, nie ma platform, informacji

głosowych, świetlnych i pętli indukcyjnych. Od tyłu budynku znajduje się parking, lecz brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia od tyłu budynku wykonana z kostki brukowej. W budynku brak toalety dla osób

niepełnosprawnych. W obiekcie nie zastosowano informacji dotykowej, brak oznakowania pismem Braille’a. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów. Do budynku można wejść z psem asystującym, jednak nie

ma w pobliżu budynku miejsca wyprowadzania psów asystujących. W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dodatkowe informacje

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest focus, czyli domyślne oznaczenia aktywnego linka lub pola formularza. Focus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
 • Staramy się tworzyć treści zrozumiałem oraz formatować je zgodnie z zasadami dostępności.
 • Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5:1.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądanie strony przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących: zmiana rozmiaru czcionki wyświetlanej na stronie.
 • Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejzenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć widok należy skorzystać z poniższych kombinacji klawiszy:
  • Firefox, Chrome, Edge:
   • [ctrl] oraz [+] - powiększenie widoku
   • [ctrl] oraz [-] - zmniejszenie widoku
  • Opera:
   • [shift] oraz [+] - powiększenie widoku
   • [shift] oraz [+] - zmniejszenie widoku
 • W cgórnej części strony umieszczony jest mechanizm pozwalający na powiększanie/zmniejszanie rozmiaru czcionki na stronie.

 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - kliknij tutaj (PDF, 63 KB)

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM